Analizy finansowe

Raportowanie

Analizy finansowe na podstawie prowadzonej księgowości:

 • sporządzanie okresowych raportów zarządczych wg potrzeb Klienta,
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych wg potrzeb Klienta oraz rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych,
 • przygotowanie analiz finansowych i raportów na podstawie danych z systemu księgowego:
  • kontrola kosztów operacyjnych:
   • przygotowanie draftu budżetu operacyjnego,
   • bieżąca kontrola budżetu operacyjnego, zgłaszanie niepokojących tendencji do CFO,
   • sporządzanie doraźnych kalkulacji związanych z działalnością operacyjną (m.in. dla banków, ubezpieczycieli),
  • kontrola kondycji finansowej firmy:
   • przygotowanie raportu z planów przychodowych przy współudziale managerów firmy (wykonanie vs. plan),
   • kontrola na przepływami finansowymi (cash-flow),
   • cykliczne raportowanie wyników finansowych oraz stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych na potrzeby Zarządu,
   • sporządzanie doraźnych raportów dla Zarządu,
   • przygotowanie zamknięcia roku (raport dla Zarządu).

Powyższe raporty mogą być również przygotowywane na podstawie danych dostarczonych przez Państwa firmę.


Audyty finansowe

W ramach prowadzonych prac audytowych oferujemy Państwu:

 • przeprowadzenie wewnętrznego audytu finansowego,
 • współudział w obsłudze audytu finansowego.

Modele finansowe

W naszej ofercie znajduje się również przygotowanie modeli finansowych dla Państwa firmy. Oferujemy usługi budowania modelu finansowego od podstaw lub weryfikacji obecnego modelu finansowego oraz wprowadzenie zmian wynikających z audytu bądź innych rekomendacji.


Jeśli posiadają Państwo niestandardowe wymagania niewymienione na powyższej liście, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przewiń do góry