Biuro rachunkowe

Usługi księgowe

W ramach usług księgowych dla firm oferujemy Państwu:

 • pełną księgowość czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości lub/i według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • sporządzanie raportów finansowych zgodnych z wymogami obowiązującymi emitentów papierów wartościowych,
 • projektowanie i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • księgowość uproszczoną czyli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami państwowymi, finansowymi i kontrolnymi,
 • sporządzanie, składanie i rozliczanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych oraz wymaganych przepisami deklaracji podatkowych i składanie ich w Urzędzie Skarbowym,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej związanej z działalnością firmy,
 • opracowanie oraz wdrożenie lub modyfikację zasad (polityki) rachunkowości w tym zakładowego planu kont zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości,
 • opracowanie oraz wdrożenie lub modyfikację zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Usługi kadrowo-płacowe

W ramach usługi kadrowo-płacowych oferujemy Państwu:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT-4, PIT-8 A ),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B ),
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • wyliczenia diet i ryczałtów oraz rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług księgowych.


Jeśli posiadają Państwo niestandardowe wymagania niewymienione na powyższej liście, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przewiń do góry